ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ,  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.,  leontidis@leontidis.gr