Ελάχιστες προδιαγραφές νέων και ριζικά ανακαινισμένων κτηρίων08/02/2018,
«ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» »
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ,  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.  

e-mail address

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ